วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2553

..แนะนำตัว..

สวัสดี...

ชื่อ..นางสาว สาธิดา กายาผาด

ชื่อเล่น..เชอร์รี่

อยู่ชั้นมัธยมศึกษปีที่ 4/1

โรงเรียน..สายธรรมจันทร์